Attest voor de erkenning van een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland

Wilt u met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland werken of studeren? Dan bepaalt de bevoegde instantie van het land van bestemming de waarde van uw diploma.

Bij NARIC-Vlaanderen kunt u een attest aanvragen dat bevestigt dat uw diploma in Vlaanderen erkend is, en uitgereikt werd door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel.

 • Dit attest bevat beknopte informatie over uw diploma: het studiegebied, de studieomvang, en of het voldoet aan de Europese richtlijnen.
 • Het wordt opgesteld in het Nederlands of het Engels. U kunt het op uw beurt in een andere taal laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Voorwaarden

NARIC-Vlaanderen maakt enkel attesten op voor einddiploma's:

 • getuigschrift basisonderwijs
 • diploma secundair onderwijs
 • diploma hoger beroepsonderwijs
 • diploma's van het hoger onderwijs
 • diploma's en getuigschriften van het volwassenenonderwijs.

Procedure

 • Vermeld uw adresgegevens en in welke taal (Engels of Nederlands) u het attest wenst te ontvangen.
 • Stuur uw aanvraag per mail of brief, samen met een scan of kopie van uw Vlaams diploma of getuigschrift naar NARIC-Vlaanderen:

NARIC-Vlaanderen
Consciencegebouw 2A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

naric.attesten@vlaanderen.be

 • U ontvangt geen ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • U ontvangt het attest binnen 1 maand.

Meebrengen

Bedrag

NARIC-Vlaanderen levert het attest gratis af.

Uitzonderingen

Regelgeving