Belasting op het geven van een filmvoorstelling

Organiseert u op regelmatige basis of bij gelegenheid filmvoorstellingen op het grondgebied van de gemeente, dan moet u daar een belasting voor betalen.

Voorwaarden

De voorwaarden van de belasting worden opgesomd in het reglement.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal betalende toeschouwers per voorstelling.

Uitzonderingen

Regelgeving