Belgisch stookoliefonds (Promaz-fonds) voor sanering van bodemverontreiniging door stookolie

9
jul
2024

Stookolietanks zorgen door lekkage regelmatig voor bodemverontreiniging. De sanering ervan is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren.

Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar. Particulieren zullen financieel gesteund worden door een ‘fonds voor bodemsanering stookolietanks verwarming’, het zogenaamde Promaz-fonds. Je kunt een aanvraag voor een tussenkomst indienen tot en met 28 februari 2025.

Stelt u een schadegeval vast dat aanleiding mogelijk aanleiding heeft gegeven tot bodemverontreiniging, bijvoorbeeld door een lekkende stookolietank, bekijk dan de informatie op https://ovam.vlaanderen.be/schadegevallen en neem contact op met de milieudienst.

Contactinformatie