Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten

Wilt u uw woning energiezuiniger maken maar hebt u geen zin in al het werk dat met zich brengt? Dan kunt u ook samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Zo'n project wordt geleid door een BENOvatiecoach (projectbegeleider), die een groot deel van uw taken zal overnemen. De BENOvatiecoach zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de BENOvatiecoach een 'burenpremie'. Als deelnemer krijgt u geen burenpremie, maar u hebt wel recht op de premies van Fluvius. De BENOvatiecoach helpt u bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden

Procedure

Deelnemers

U kunt zich als deelnemer inschrijven op de website van Fluvius. Als er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een BENOvatiecoach aangewezen. Wanneer er geen 10 deelnemers uit dezelfde buurt zich inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een BENOvatiecoach (projectbegeleider).

Projectbegeleiders

U kunt zich als BENOvatiecoach (projectleider) kandidaat stellen bij Fluvius.

Meebrengen

Bedrag

  • De BENOvatiecoach krijgt een burenpremie van maximaal 400 euro per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de 6de wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
  • Elke deelnemer heeft recht op de Fluvius-premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De BENOvatiecoach helpt u met de aanvraag hiervan.

Uitzonderingen

Regelgeving

Contactinformatie