Burgemeesterbesluiten

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en is vertegenwoordiger van de regering.

De bevoegdheden van de burgemeester zijn divers. Als vertegenwoordiger van de regering is deze belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij dit uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

De lijsten van besluiten die de burgemeester neemt, voor wat betreft de gemeente, zijn raadpleegbaar via deze link.

Contactinformatie