Drankvergunning voor een occasionele drankgelegenheid

Hier vind je informatie over de aanvraagprocedure van een drankvergunning op evenementen zoals fuiven, buurtfeesten, tentoonstellingen,… Als uitbater van een occasionele drankgelegenheid heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van sterke dranken voor consumptie ter plaatse. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning, moet je voldoen aan de door de federale overheid bepaalde moraliteitsvoorwaarden. De controle gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8 slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt).

Procedure

Wens je enkel gegiste dranken zoals bier, wijn,… te verkopen of gratis aan te bieden voor gebruik ter plaatse, dan moet je niet beschikken over een drankvergunning. Je bent vrijgesteld. Je moet het evenement wel melden.  Je meldt de activiteit via de bijgevoegde meldingsfiche.

Wens je gegiste en sterke dranken zoals cocktails, gin-tonic,… te schenken dan moet je beschikken over een drankvergunning. Je vraagt de drankvergunning aan bij het gemeentebestuur van je woonplaats via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8 slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt). 

Meebrengen

- ingevuld aanvraagformulier

- uittreksel uit het strafregister model 596.1-8

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 

Regelgeving

KB van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

KB van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht