Erkenning en subsidiëring van amateurkunsten

De Federatie biedt ondersteuning aan amateurkunstenorganisaties. Onder amateurkunsten wordt verstaan: theater, dans, beeld en beeldende kunst, muziek en letteren.

Voorwaarden

Subsidiëring van projecten

Projecten kunnen gesubsidieerd worden als de vereniging:

  • beschikt over rechtspersoonlijkheid
  • gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover het gaat om verenigingen of instellingen die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Procedure

De subsidiemogelijkheden van uw stad of gemeente kunt u via de dienst cultuur/dienst vrije tijd opsporen.

Om de verschillende andere subsidiekanalen op te sporen, kunnen individuele amateurkunstenaars, groepen en verenigingen terecht bij De Federatie.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.