Erkenning en subsidiëring van de dagcentra voor palliatieve zorg

De Vlaamse Gemeenschap erkent en subsidieert de dagcentra voor palliatieve verzorging in het Nederlandse taalgebied en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Met die subsidies wil de Vlaamse overheid bijdragen in de kosten voor:

  • het geven van advies aan en het ondersteunen van de dagverzorgingscentra
  • het ontwikkelen van deskundigheid van het personeel van de dagverzorgingscentra en thuiszorgdiensten door stages, praktijkopleidingen, cursussen en professionele adviezen.

Voorwaarden

Procedure

Alle dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg zijn erkend door Zorg en Gezondheid.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 houdende de erkenning van de dagcentra voor palliatieve verzorging.
  • Ministerieel besluit van 17 november 2010 tot toekenning van een subsidie aan dagcentra voor palliatieve verzorging, periode 1 oktober 2010 tot 30 september 2011.