Erkenning en subsidiëring van de Logo's (Lokaal Gezondheids Overleg)

Logo's (Logo staat voor samenwerkingsverband voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) bundelen en coördineren de lokale krachten om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen waar te maken. Het zijn geografisch afgebakende netwerken waarbinnen verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren op regionaal niveau.

Logo's staan in voor

  • het lokaal implementeren van gezondheidsprojecten
  • het ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid in bedrijven, scholen, gemeentes of andere settings.

Zorg en Gezondheid erkent Logo's voor een periode van 6 jaar. Een erkenning is vereist om te kunnen werken in Vlaanderen of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Een erkend Logo ontvangt elk werkingsjaar een subsidie van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

Om erkend te kunnen worden moet een Logo aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Procedure

Om een aanvraag in te dienen bezorgt u het formulier 'Aanvraag van een erkenning als Logo' en de 'bijlage bij de aanvraag tot erkenning als Logo' bij voorkeur elektronisch aan Zorg en Gezondheid. Enkel aanvragen via dat formulier zijn ontvankelijk.

Momenteel kunt u geen aanvraag indienen om als Logo erkend te worden. Voor elk van de 15 gebieden is er immers een Logo erkend tot 2021.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's en het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's regelen de modaliteiten voor erkenning en subsidiëring van een Logo.