Erkenning en subsidiëring van organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn er verschillende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Voorwaarden

Vereniging

 • Een vereniging is een netwerk dat gericht is op zingeving en emancipatie van leden en deelnemers, met het oog op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing.
 • Een vereniging moet bestaan uit 50 werkende afdelingen of groepen en gespreid zijn over minstens drie Vlaamse provincies.
  Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad telt als één provincie.

Beweging

 • Een beweging is een organisatie die gericht is op maatschappelijke verandering
 • Een beweging heeft een landelijke werking en richt zich hiervoor op een ruim publiek.

Een vormingsinstelling

 • Volkshogescholen (Vormingplus-centra)
  De volkshogescholen zijn pluralistische organisaties. Zij hebben als opdracht een eigen programma-aanbod inzake niet-formele educatie aan te bieden en samenwerkingen op te zetten met het oog op het versterken van het niet-formele educatieve aanbod in de regio.
 • Gespecialiseerde vormingsinstelling
  Een gespecialiseerde vormingsinstelling is een sociaal-culturele organisatie die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een educatief aanbod. De invalshoek is hierbij thematisch.
 • Syndicale vormingsinstellingen
  Syndicale vormingsinstellingen zijn vzw's die gelinkt zijn met erkende vakorganisaties. Deze vzw's zorgen voor een open educatief aanbod voor de leden van de vakorganisatie.
 • Vormingsinstellingen voor personen met een handicap
  Dit zijn landelijke vormingsinstellingen die via niet-formele educatie een sociaal-culturele werking ontplooien voor personen met een handicap en hun omgeving.

Verdere voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen kunt u nalezen op de website van het team Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.