Erkenning sociale huisvestingsmaatschappijen

Wilt u een erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij? Neem dan contact op met de afdeling Woonbeleid van Wonen-Vlaanderen.

Voorwaarden

Procedure

De erkenning heeft een zeer omvangrijke gespecialiseerde aanvraagprocedure.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen.