Globaal medisch dossier

Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

Het bevat onder meer alle gegevens over:

  • vaccinaties
  • allergieën
  • medische onderzoeken
  • behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners
  • overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt.

Het GMD geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

Als u zo'n Globaal Medisch Dossier aanvraagt, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts. Het percentage is afhankelijk van de categorie waartoe u behoort.

Voorwaarden

Procedure

  • U vraagt aan uw huisarts om een Globaal Medisch Dossier aan te leggen en bij te houden.
  • Het toevertrouwen van het beheer van uw medisch dossier blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Uw arts en uw ziekenfonds zorgen voor de verlenging.
  • U kunt op elk ogenblik van huisarts veranderen en vragen of hij het beheer van uw GMD overneemt. In dat geval onderneemt uw nieuwe huisarts de nodige stappen voor de overdracht van uw dossier.

Meebrengen

Bedrag

U betaalt jaarlijks een bepaald bedrag, maar het ziekenfonds betaalt u deze kosten volledig terug. Het GMD is dus gratis.

Uitzonderingen

Regelgeving