Gratis IE-scan

Met de IE-scan van het Agentschap Innoveren en Ondernemen kon u te weten komen waar uw onderneming stond op het gebied van het beheer van intellectuele eigendom en hoe u dat beheer kon optimaliseren. De gratis IE-scan wordt vandaag niet meer aangeboden.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving