Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.

Als u zonnepanelen hebt geplaatst in 2013 of later is de hoeveelheid kWh voor één certificaat afhankelijk van de 'bandingfactor'. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie.

Plaatste u zonnepanelen vóór 2013, dan krijgt u één certificaat per 1.000 kWh.

Als u twijfelt om zonnepanelen te plaatsen, dan kunt u de terugverdientijd berekenen via de Zonnekaart Vlaanderen.

Voorwaarden

 • De nieuwe productie-installatie is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • De nieuwe productie-installatie wekt elektriciteit op uit een hernieuwbare energiebron.
 • De technologie van uw productie-installatie is opgenomen in een representatieve projectcategorie of u heeft een projectspecifieke bandingfactor verkregen.
 • De productie-installatie heeft een AREI-keuring ondergaan en een geldig en volledig keuringsverslag gekregen.
 • De steunperiode is nog niet voorbij.

U ontvangt geen groenestroomcertificaten als:

 • Dit maatschappelijk onverantwoord is (bv. hoogwaardig hout als brandstof).
 • De steunperiode voorbij is (in bepaalde gevallen zijn verlengingen mogelijk).
 • Er er geen projectcategorie bepaald is.
 • De representatieve projectcategorie wijzigt.
 • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname ingediend is.
 • Het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd
 • uw installaties een startdatum na 1 januari 2018 heeft en een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW.

Procedure

Na de AREI-keuring en de opstart van uw zonnepanelen meldt u uw installatie aan bij uw netbeheerder. Installaties groter dan 10 kW kunnen pas worden aangemeld nadat de productiemeter werd geplaatst door de netbeheerder.
Voor een grote installatie moet u voor de opstart contact opnemen met netbeheerder Fluvius.

Geeft uw meterstand door in de toepassing van uw netbeheerder. Nadat de meterstand wordt goedgekeurd, wordt het bijhorende groenestroomcertificaat automatisch aan de netbeheerder verkocht als u daarvoor gekozen hebt.
Voor installaties groter dan 10 kW, geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand automatisch door.

De netbeheerders voeren controles uit op de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden voor groenestroomcertificaten. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

Meebrengen

Bedrag

 • Installaties in gebruik vóór 2013
  Voor installaties die vóór 2013 in gebruik werden genomen, werd de steun stelselmatig afgebouwd.
 • Installaties in gebruik genomen van 1 januari 2013 tot 31 december 2013
  De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Als u zonnepanelen plaatst is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van de zogenaamde 'bandingfactor'. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van het VEA.
 • Installaties in gebruik genomen van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VEA.
 • Installaties in gebruik genomen van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VEA.
 • Installaties in gebruik genomen van 1 januari tot 14 juni 2015: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VEA. De bandingfactoren gelden voor grote installaties, geïnstalleerd van 1 januari tot 1 juli 2015.
 • Installaties gekeurd sinds 14 juni 2015: Installaties kleiner dan 10 kW die sinds 14 juni 2015 gekeurd worden, krijgen geen certificaten meer. Grote installaties krijgen wel nog certificaten. Installaties groter dan 10 kW komen nog wel in aanmerking voor certificaten, zij vallen in het systeem met de bandingfactoren en krijgen 93 euro per groenestroomcertificaat. Een overzicht van de bandingfactoren vindt u op de website van VEA.

Uitzonderingen

Voor installaties groter dan 750 kW kan sinds januari 2013 een projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Regelgeving