Heb ik een asbestverdacht dak(deel)?

15
apr
2024

Binnenkort landt het antwoord op deze vraag misschien per brief in je brievenbus.

We willen graag tegen 2040 in een asbestveilige gemeente wonen, leven en werken. Onze gemeente bekeek daarom samen met Interleuven en de steun van de OVAM hoeveel vermoedelijke asbestdaken er in onze gemeente nog resten. Dankzij nieuwe technologie met ‘artificiële intelligentie’ is het mogelijk om asbestverdachte daken via luchtbeelden te herkennen. Hieruit blijkt dat er toch nog ongeveer 17% van alle daken asbest bevatten.

Asbest is verwerkt in vele materialen in onze huizen. Door veroudering of verwering kunnen de bindmiddelen waaruit asbestmaterialen bestaan, brozer worden. Hierdoor kunnen asbestvezels vrijkomen in de lucht.  De blootstelling aan natuurelementen zoals regen, wind en hagel zullen deze verwering versterken voor asbestmaterialen aan de buitenkant van je woning zoals golfplaten, dak- of gevelleien. Het inademen van asbestvezels vormt een risico voor zowel je gezondheid, als deze van je gezin of van bezoekers. Kinderen en jongeren zijn bovendien extra gevoelig voor blootstelling aan asbestvezels.

In geval je een asbestverdacht dak hebt, informeren we je persoonlijk in de brief over alle ondersteuningsmogelijkheden om jouw woning asbestveilig te maken. De gemeente werkt hiervoor samen met de intercommunales Interleuven, IGO en EcoWerf die ontzorgingsprojecten uitwerken mede dankzij de steun van de Vlaamse overheid. Ook de opmaak van een asbestattest is interessant, ook al verkoop je je woning niet. Het asbestattest geeft aan welke van de ruim 3.500 gekende asbestmaterialen in jouw woning te vinden zijn, welke een blootstellingsrisico vormen op asbestvezels en hoe je de risicovolle materialen veilig kan (laten) verwijderen om daarna een asbestveilige woning te bekomen.

Meer info: www.zonderasbest.be/asbestkaart

Contactinformatie