Huren van een parkeerplaats op een binnenkoer

U kunt een parkeerplaats huren op een binnenkoer van het gemeentelijk openbaar domein.

Voorwaarden

Procedure

U betaalt een retributie en in ruil krijgt u een vergunning om te parkeren op de binnenkoer.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving