Initio, een voordelige lening voor startende ondernemers

De Initio-lening was een achtergestelde lening van de overheid met een voordelig rentetarief voor zelfstandigen en kleine ondernemingen. Met die lening konden ze tot 50% van de nodige financiering regelen voor ze een lening afsloten bij de bank. Na de overheveling van de bevoegdheid naar de gewesten is ervoor gekozen de Initio-lening stop te zetten. Nieuwe aanvragen worden dus niet meer behandeld. Geïnteresseerde ondernemers worden in eerste instantie verwezen naar de Kmo-cofinanciering.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving