Inschrijvingsformulier leerlingenvervoer 2019-2020

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Inschrijvingsformulier busvervoer leerlingen

LET OP: In het geval je meerdere kinderen uit jouw gezin wil inschrijven moet ieder kind apart worden ingeschreven.

Gegevens ouder 1

Gegevens ouder 2

Gegevens kind

Adresgegevens 1
Geslacht *

Gegevens school

Naam school *

Gegevens ophalen - afhalen

Soort busvervoer
Dagen dat jouw zoon/dochter gebruik wil maken van het busvervoer *

Opmerkingen

Reglement met betrekking tot het gemeenschappelijk busvervoer

(goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 september 2008)

artikel 1
Het gemeentebestuur organiseert gemeenschappelijk busvervoer voor de verschillende scholen op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek.
 
artikel 2
Dit gemeenschappelijk busvervoer omvat uitsluitend het vervoer van leerlingen uit het basisonderwijs naar de school en terug naar huis.
 
artikel 3
De bus rijdt 's morgens, 's avonds en op woensdagmiddag tijdens het schooljaar.
 
artikel 4
’s Morgens staan de kinderen tijdig aan de afgesproken opstapplaats klaar; zoniet rijdt de bus verder. Hierbij moet men rekening houden met het feit dat omwille van werkzaamheden, files, enz. enige afwijking ten aanzien van het afgesproken opstapuur mogelijk is.
 
artikel 5
Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 's morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.
 
artikel 6
Wijzigingen met betrekking tot het op- en afstappen van kinderen worden aan de busbegeleider meegedeeld. Deze informatie wordt bij voorkeur telefonisch meegedeeld.
 
artikel 7
Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats, mogen niet afstappen tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.
 
artikel 8
Kinderen waarvoor bij de afstapplaats geen opvang is voorzien, worden naar de Buitenschoolse Kinderopvang Ravot, Ravesteinstraat 84, 3191 Hever gebracht. De opvang van deze kinderen gebeurt conform de voorwaarden van Ravot. Het huishoudelijk reglement van Ravot is op aanvraag beschikbaar of te raadplegen via www.ravot.be.
 
artikel 9
Op de bus zitten de kinderen op de plaats die hen door de busbegeleider wordt aangewezen.
 
artikel 10
Op de bus wordt door de kinderen niet gegeten of gedronken.
 
artikel 11
Op de bus worden geen fietsen toegelaten.
 
artikel 12
Boodschappen voor leerkrachten of de schooldirectie worden niet via de busbegeleiders gecommuniceerd, maar wel bvb. via de schoolagenda.
 
Gelezen en akkoord bevonden *