Kinderopvang met inkomenstarief

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen.

Procedure

U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig.

Meebrengen

Bedrag

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

In 2019 betaalt u tussen 5,24 euro en 29,09 euro per dag. In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.

Uitzonderingen

Regelgeving