Leerkrediet voor studenten hoger onderwijs

Elke student krijgt bij de inschrijving in het hoger onderwijs (bachelor of master) in Vlaanderen of Brussel een leerkrediet van 140 studiepunten. Die studiepunten zet u in tijdens uw studies, maar u kunt ze ook terugverdienen. Het saldo aan studiepunten dat u hebt, is uw ‘leerkrediet’.

De bedoeling van het leerkrediet is:

 • u te stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken
 • de hogeschool of universiteit aan te sporen uw studievoortgang te bewaken.

Geen of te weinig leerkrediet overhouden, heeft gevolgen. Als u geen leerkrediet meer hebt, heeft de universiteit of hogeschool het recht om u te weigeren of om verhoogd inschrijvingsgeld te vragen.

Het leerkrediet werd ingevoerd in 2008. Studies die u daarvoor bent begonnen, tellen dan ook niet mee voor de stand van uw leerkrediet.

Voorwaarden

Als u zich inschrijft met een diplomacontract, dan telt het leerkrediet:

 • wel voor de initiële bachelor- en masteropleidingen. Dit zijn de professionele en academische bachelors, en de masteropleidingen.
 • niet voor de andere opleidingen: schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, bachelor-na-bacheloropleidingen, master-na-masteropleidingen, de specifieke lerarenopleiding.

Als u zich inschrijft met een creditcontract, is het leerkrediet van toepassing op alle inschrijvingen (omdat u niet inschrijft voor een opleiding, maar voor losse opleidingsonderdelen).

Als u zich inschrijft met een examencontract, hebt u geen leerkrediet nodig.

Procedure

Het leerkrediet werkt als volgt:

 • U krijgt bij de start van uw hogere studies éénmalig 140 studiepunten.
 • Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor u zich inschrijft, zet u een aantal studiepunten van uw leerkrediet in.
 • Voor opleidingsonderdelen waarvoor u slaagt, verdient u de ingezette studiepunten terug. Voor opleidingsonderdelen waarvoor u niet slaagt of waarvoor u gedelibereerd wordt, bent u de ingezette studiepunten definitief kwijt.
 • Als u met een diplomacontract ingeschreven bent, krijgt u de eerste 60 studiepunten die u terugverdient dubbel terug. U krijgt dus een bonus van 60 punten.
 • Nadat u een eerste mastergraad behaald hebt, worden 140 studiepunten afgetrokken.

De 'perfecte student’ houdt zo na zijn bachelorgraad een leerkrediet over van 200 studiepunten: hij heeft

 • alle ingezette studiepunten van het startsaldo van 140 punten terugverdiend
 • bij de eerste 60 verworven studiepunten ook een bonus van 60 studiepunten gekregen.

Daarmee kan hij een andere bacheloropleiding beginnen, of zich inschrijven voor een mastergraad. Als hij ook in de masteropleiding alle ingezette studiepunten terugverdient, houdt hij uiteindelijk een leerkrediet over van (200 - 140 =) 60 studiepunten.

De stand van uw leerkrediet kunt u raadplegen:

 • via het studentenportaal.
 • bij uw hogeschool of universiteit. De hogeschool of universiteit kan enkel de stand van uw leerkrediet zien. Zij kunnen geen detailoverzicht bieden van uw leerkrediet. Daarvoor kunt u enkel op het studentenportaal terecht.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving