Lerarenkaart

Met de Lerarenkaart kunt u gratis toegang of korting krijgen in Belgische musea, natuurcentra, kinder- en jeugdtheaters, erfgoedsites en wetenschappelijke instellingen. U kunt ook korting krijgen in bepaalde boekhandels en computerwinkels en op abonnementen van kranten en tijdschriften. Bekijk de volledige lijst met voordelen op de website van de Lerarenkaart.

De Lerarenkaart wordt uitgegeven door Klasse.

Voorwaarden

Het bestuurs- en onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners uit de 3 onderwijsnetten in:

 • het kleuteronderwijs
 • het lager onderwijs
 • het secundair onderwijs
 • het deeltijds kunstonderwijs
 • de centra voor leerlingenbegeleiding
 • de centra voor volwassenenonderwijs
 • de internaten

Het bestuurs- en onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners* van:

 • de centra voor basiseducatie
 • de hogescholen

Het personeel met taken van onderwijs van:

 • de Vlaamse universiteiten
 • erkende instellingen

De inspecteurs en het het personeel van de begeleidingsdiensten.

op voorwaarde dat zij hun loon ontvangen via het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Procedure

Wie zich vóór 1 november abonneert op Klasse Magazine krijgt zijn Lerarenkaart opgestuurd bij het volgende nummer van Klasse dat midden december verschijnt.

Wie zich niet abonneert op Klasse Magazine kan zijn Lerarenkaart eind december zelf afhalen in een bibliotheek in de buurt. U kunt nagaan waar uw Lerarenkaart ligt op de website van Klasse.

Meebrengen

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

De volgende categorieën van personen krijgen geen lerarenkaart:

 • gepensioneerden
 • personeelsleden met (volledige) TBS 55+ of 58+
 • personeelsleden met (volledige) bonus voorafgaand aan TBS 58+
 • leraren in (volledige) loopbaanonderbreking
 • studenten (bijvoorbeeld in lerarenopleidingen)
 • onderwijsondersteuners die hun loon rechtstreeks van de inrichtende macht ontvangen
 • personeelsleden van instellingen die via een enveloppefinanciering betaald worden (bijvoorbeeld SYNTRA), met uitzondering van hogescholen en universiteiten
 • personeelsleden van instellingen die niet ressorteren onder het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (bepaalde privéscholen, VDAB, immersieonderwijs Wallonië)
 • gastdocenten zonder doorlopende opdracht
 • lesgevers in het thuisonderwijs.

Regelgeving