Normen voor ziekenhuizen

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de planning en de erkenning van algemene ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel. Daarvoor baseert ze zich op normen die door de federale overheid zijn bepaald. Het gaat daarbij zowel om programmatienormen als erkenningsnormen.

  • Programmatienormen leggen het maximum aantal diensten vast.
  • Erkenningsnormen bepalen de criteria waaraan een ziekenhuis moet voldoen om erkend te worden (bv. architecturale voorschriften).

Voor de planning en de erkenning van de ziekenhuizen mag de Vlaamse Gemeenschap aanvullende normen formuleren, bijvoorbeeld in het kader van het Vlaams kwaliteitsbeleid. Die normen mogen niet in strijd zijn met de bestaande federale basisnormen. Ze mogen ook geen weerslag hebben op de financiering van de exploitatie, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de uitoefening van de geneeskunde.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving