Ontlenen van boeken, cd's, dvd's en ander bibliotheekmateriaal

In de openbare bibliotheek kunt u boeken, cd's, dvd's en andere bibliotheekmaterialen ontlenen.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving