Oorlogsmonument Slag van Schiplaken

Op het kerkhof rijst een groot monument op van de hand van Bernard Callie ter ere van de gesneuvelden van de slag bij Schiplaken in 1914. Callie (1880 – 1954) kreeg zijn opleiding als beeldhouwer aan de academie van Brussel. Later gaf hij les aan de academie van Sint-Joost-ten-Node. Van zijn hand zijn verschillende beelden, torso’s composities met figuren, enz. gekend. Ook in Etterbeek vindt men een oorlogsmonument van zijn hand.

Het monument in Schiplaken werd ingehuldigd op 20 augustus 1920, amper zes jaar na de Slag. In een poging om de snel  oprukkende Duitse troepen af te remmen werd van 20 augustus tot 12 september 1914 fel slag geleverd in en rond Schiplaken. Het slecht bewapende en weinig georganiseerde Belgische leger moest uiteindelijk de aftocht blazen en liet ongeveer 100 gesneuvelden achter. Hiervan liggen er 90 begraven op het kerkhof van Schiplaken.

Centraal op het monument prijkt een treurende moeder met aan haar voet een gesneuvelde Belgische soldaat. De 90 gesneuvelden zijn begraven onder een eenvoudige grafplaat. Het symmetrisch opgebouwde monument wordt aan weerszijden gemarkeerd door twee vrouwenfiguren met handen voor de borst. Nog steeds wordt elk jaar op de vierde zondag van augustus met een ingetogen plechtigheid deze veldslag herdacht.

 

monument graven monument  herdenking