Openbaar onderzoek - Leuvensesteenweg 240 - Bouwen van een multilevel logistiek gebouw met KMO-units

25
apr
2024

Bekendmaking openbaar onderzoek Hercull Bv - Leuvensesteenweg 240 in opdracht van deputatie Vlaams Brabant.

Omgevingsloket nummer : OMV_2023149387

Intern dossiernummer: OMV2023/00210OD

 

Hercull BV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Kort omschreven gaat het over: Bouwen van een multilevel logistiek gebouw met KMO-units

 

De aanvraag is gelegen te Leuvensesteenweg 240, Sas 12 en 12A, kadastraal gekend afdeling 1 sectie D nrs. 28A, 29L2, 35F en 35E.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de deputatie.

De aanvraag ligt van 19 april 2024 tot en met 18 mei 2024 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek en dit enkel op afspraak. via het inzageloket kan u het dossier ook inkijken. Inhoud aanvraag - OMV_2023149387 - Inzageloket (vlaanderen.be)  

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief aan Gemeentebestuur Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek

per e-mail aan ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

of via het omgevingsloket: Inzageloket

 

Indien u het dossier wil inkijken, kan u een afspraak maken via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be of telefonisch op het nummer 015/51.11.45.

Contactinformatie