Openbaar onderzoek RUP Kernversterking van 22 april tot en met 20 juni 2024

22
apr
2024

Je kan het voorstel van grafisch plan en voorschriften na afspraak inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening gedurende een termijn van 60 dagen en dit vanaf 22 april 2024 tot en met 20 juni 2024.  Een afspraak maak je via 015 51 11 45 optie 3 of ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be. Je kan het dossier hier online raadplegen: https://www.boortmeerbeek.be/rup-kernversterking

Bezwaarschriften of opmerkingen

Eventuele opmerkingen of bezwaarschriften kan je tijdens het openbaar onderzoek doorgeven:

  • per aangetekend schrijven: ‘gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening’, p/a gemeentehuis, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek
  • per afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van de gemeente.

Vervolg

Na het afsluiten van het openbaar onderzoek geeft de GECORO advies aan de gemeenteraad over de ingediende opmerkingen en bezwaarschriften. Op basis van het advies van de GECORO beslist de gemeenteraad om het RUP al dan niet definitief goed te keuren.

Contactinformatie