Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg

De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg hebben volgende taken:

 • nagaan of er nood is aan psychiatrische voorzieningen
 • overleggen met de voorzieningen in de eigen regio over wie welke zorg aanbiedt
 • overleggen met elkaar
 • meewerken om gegevens te verzamelen over de geestelijke gezondheidszorg
 • overleggen met betrekking tot het beleid rond opname, ontslag en doorverwijzing
 • bemiddelen bij klachten

Er zijn zes categorieën van voorzieningen die lid kunnen zijn van de overlegplatforms

 • algemene ziekenhuizen die over een erkende psychiatrische ziekenhuisdienst beschikken (PAAZ)
 • psychiatrische ziekenhuizen (PZ)
 • psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
 • centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
 • initiatieven Beschut Wonen (BW)
 • voorzieningen met een RIZIV-conventie die tot opdracht hebben een specifiek aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg te organiseren.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving