Sint-Jozefhoeve

De landelijk gelegen Sint-Jozefhoeve is een door een brede ringgracht volledig omsloten hoeve. De in U-vorm opgestelde gebouwen rondom een geplaveid erf dateren uit de 18de eeuw maar zijn in oorsprong wellicht ouder.  Het eigenlijke boerenhuis wordt bekroond met een klokkenruitertje met een fraaie windwijzer.

De als monument beschermde hoeve was gedurende lange tijd eigendom van het OCMW van Mechelen maar is nu in privé-bezit.