Speelstraat

Online aanvragen

Een speelstraat kan je aanvragen per aanvraagformulier. De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van een enquêteformulier. Bij de aanvraag moet ook een verklaring zitten van minimum twee personen die de taak van meter/peter op zich willen nemen (opgenomen in aanvraagformulier).

Online aanvragen

Contactinformatie