Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid

Nog student en op zoek naar werkervaring? Dan kan je bij de Vlaamse overheid informeren naar stages of leerwerkplaatsen.

Leerlingen en studenten kunnen een leerwerkplaats krijgen via de beroepsinlevingsovereenkomst.

Voorwaarden

Alle jongeren zijn welkom: scholieren, universitairen en hogergeschoolden. De Vlaamse overheid doet ook extra inspanningen voor knelpuntstages en kansengroepen.

Er zijn stageplaatsen voor volgende jongeren:

  • leerlingen en studenten die voor hun schoolse opleiding een stage volgen (schoolstage)
  • cursisten van opleidingscentra (stage van opleidingscentrum).

Betaalde leerwerkplaatsen zijn er voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Zij volgen twee dagen per week les op school en gaan drie dagen werken.

Procedure

Er bestaat geen algemeen overzicht van de mogelijke stageplaatsen of leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheidsdiensten. Het zoeken en organiseren van die stage- en leerwerkplaatsen is een taak van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). De toekenning van stage- en leerwerkplaatsen gebeurt enkel op vraag.

Voor meer informatie: Recep Bas of Greta Gryson.

Een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid bieden wel zelf stage- en leerwerkplaatsen aan, zoals Kind en Gezin.

Meebrengen

Bedrag

Stageplaatsen zijn onbezoldigd.

Een leerwerkplaats geeft recht op een leervergoeding en eventuele bijkomende voordelen. De maximale vergoeding is gekoppeld aan uw leeftijd. Je vindt de berekeningstabellen op de website.

Personen tewerkgesteld met een beroepsinlevingsovereenkomst hebben ook recht op verlof.

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 15 juni 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen (B.S. 12 augustus 2005)

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten bij haar diensten (B.S. 23 september 2005)

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten door sommige rechtspersonen (B.S. 12 januari 2006)