Startlening+

Bent u werkloos en hebt u plannen voor een eigen zaak? Dan kunt u bij de opstart van uw zaak een beroep doen op de Startlening van PMV/z (het vroegere Participatiefonds-Vlaanderen). Met die Startlening+ kunt u tegen een voordelig tarief tot 100.000 euro lenen.

Het gaat om een achtergestelde lening: dat betekent dat u bij geldproblemen PMV/z maar als laatste schuldeiser hoeft te vergoeden. Dat geeft andere schuldeisers (bijvoorbeeld banken) meer zekerheid.

Voorwaarden

Corona

In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ hebben gekregen.

Voorwaarden

De Startlening is bestemd voor alle starters, ook voor werkzoekenden die een eigen zaak beginnen. Dat houdt in dat u nog nooit of niet langer dan 4 jaar zelfstandige in hoofdberoep bent geweest. Als het om een vennootschap gaat, wordt gekeken naar de voorgeschiedenis van de vennoten.
Ook studenten-ondernemers kunnen een Startlening krijgen.

U woont in het Vlaamse Gewest of uw maatschappelijke zetel is er gevestigd, en u kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt u ook in aanmerking.

U beantwoordt aan de Europese kmo-definitie. Vzw's kunnen in aanmerking komen als ze minstens de helft van hun inkomsten uit normale economische activiteiten halen.

Bij de start van een eigen zaak mag u de lening gebruiken

  • voor materiële investeringen, zoals bureaumateriaal, computers, machines …
  • voor immateriële of financiële investeringen, zoals de overname van een bestaande handelszaak.

De duur van de lening is minimaal 3 jaar (5 jaar als u werkzoekende bent) en maximaal tien jaar.

Als u als werkzoekende de Startlening aangaat,

  • hoeft u geen waarborgen te geven
  • kan een schuld tot zelfs 40.000 euro u worden kwijtgescholden als u binnen drie maanden na de stopzetting van uw zaak kunt aantonen dat uw zaak onleefbaar was
  • behoudt u uw recht op werkloosheidsuitkering als u, om welke reden ook, uw zaak binnen 15 jaar na aanvang stopzet.

U kunt de Startlening cumuleren met een Kmo-cofinanciering van PMV/z, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro. Als u de Kmo-cofinanciering op naam van een vennootschap vraagt, moet u de tegenwaarde van de Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Procedure

Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening kunt u zich wenden tot de aanbrengers of kredietinstellingen waarmee PMV/z samenwerkt. Op de website van PMV/Z vindt u een lijst per provincie. Rechtstreeks indienen bij PMV/z is ook mogelijk.

Meebrengen

Bedrag

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

  • vier keer de eigen inbreng: dat bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden.
  • 100.000 euro.

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV/z gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan 5.000 euro beter op een andere manier gefinancierd kunnen worden.

U betaalt de Startlening maandelijks terug met constante aflossingen. De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3 procent per jaar.

Uitzonderingen

Regelgeving