Subsidie inbraakpreventie

Omschrijving

Via een premie voor inbraakbeveiliging probeert de gemeente Boortmeerbeek een financiële incentive te geven inzake inbraakbeveiliging.

Voorwaarden

Het betreft een gebouw op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek dat al minstens vijf jaar in gebruik is genomen.

Er moet vóór de werken uitgevoerd worden, een advies afgeleverd worden door een diefstalpreventieadviseur van de politiezone.

Voor de premie komen alleen in aanmerking de gebouwen waarbij de maatregelen die tijdens het voorafgaand technopreventief advies werden aanbevolen door de gemeentelijk aangesteld, als voldoende uitgevoerd worden geëvalueerd.

De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.

Er moet een kopie van de factuur aan de gemeente overgemaakt worden. Dit binnen de 3 maanden na het gegeven advies.

Per gebouw wordt slechts éénmaal een premie gegeven.

De gemaakte kosten dienen minstens 250 euro te bedragen, exclusief BTW.

Procedure

1. Vraag diefstalpreventieadvies aan bij de preventiedienst van onze politiezone. Dat kan online via deze website of met het papieren aanvraagformulier dat je hier kan vinden. Dit technopreventief advies is een gratis dienstverlening. Voor meer informatie daarover, kan je contact opnemen met de preventiedienst op het nummer 015 50 91 35.
2. Laat de geadviseerde werken uitvoeren.
3. Maak de factuur van de werken over aan de gemeente.
4. Er wordt een administratieve en technische controle uitgevoerd.
5. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de premie.
6. De besluiten over de toekenning van de premies worden ter betaling overgemaakt aan de financiële dienst van de gemeente.

Premiebedrag

- De premie bedraagt 25 % van de aankoop en/of installatiekosten, BTW exclusief, met een
maximum van 250,00 EUR.
- Slachtoffers van een recente inbraak in een gebouw gelegen in de gemeente
Boortmeerbeek (max. 2 jaar voor aanvraag) ontvangen een startpremie van 125 euro
extra.
- Indien één van de bewoners ouder is dan 60 jaar, wordt er eveneens een extra premie van
125 euro toegekend.

Regelgeving

2013.02.04 – subsidiereglementinbraakpreventie.pdf