Subsidie voor bijzondere journalistiek

De Vlaamse overheid geeft financiële steun aan het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Het project Fonds Pascal Decroos wil Vlaamse bijzondere en onderzoeksjournalistiek financieel ondersteunen met werkbeurzen. Zo krijgen zowel beginnende als ervaren journalisten de kans om hun ideeën uit te werken.

Voorwaarden

Zowel beginnende (starters, minder dan 2 jaar ervaring) als ervaren (seniors) kunnen een project indienen.

Het journalistieke project moet

  • ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengen of zo tijdrovend zijn dat de normale honorering van een redactie of een uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren
  • uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap, door een bijzonder onderwerp of thema of een andere benadering of invalshoek.

Procedure

Om een werkbeurs van het Fonds Pascal Decroos aan te vragen:

Ongeveer om de drie maanden evalueert een onafhankelijke jury de subsidieaanvragen.

Meebrengen

Bedrag

Het beschikbare jaarbudget wordt in vieren verdeeld. Per kwartaal wordt het beschikbare budget verdeeld over de geselecteerde aanvragen.

Uitzonderingen

Regelgeving