Subsidie voor circuskunsten

Het Circusdecreet biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwalitatieve projecten op touw te zetten.

Voorwaarden

U kunt een subsidie aanvragen voor volgende initiatieven:

 • Circusgezelschappen
 • Circuswerkplaatsen en circusateliers
 • Circuscentrum
 • Creatie en spreiding van een circusproductie
 • Organisatie van circusfestival
 • Ontwikkelingsbeurzen voor individuele circuskunstenaars
 • Internationale reiskosten

Op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies.

Procedure

Op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u alle informatie over de procedure, waaronder:

 • aanvraagformulieren
 • contactpersonen
 • deadlines
 • bijkomende info over de in te dienen stukken.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid ('Circusdecreet 2019')