Subsidie voor het organiseren van een jeugdfuif

Jongeren en jeugdverenigingen die een fuif organiseren, kunnen een hiervoor een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Procedure

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving