Subsidie voor hobbyverenigingen

Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwalitatieve ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid hobbyverenigingen.

Voorwaarden

De hobbyvereniging is een vereniging met een landelijke werking. Ze telt minstens 30 afdelingen verspreid over minstens vier provincies van het Nederlandse taalgebied (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is gelijkgesteld aan een provincie). Alle gegevens en documenten moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel.

Procedure

Op de website van Sociaal-Cultureel Werk vindt u meer informatie over hoe u een subsidieaanvraag moet indienen.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)