Subsidie voor participatieprojecten kansengroepen

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks participatieprojecten voor kansengroepen.

Voorwaarden

Een project moet, via een vernieuwend concept, kansengroepen leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep zelf.

Projecten voor of door volgende kansengroepen komen in aanmerking:

  • personen met een handicap
  • gedetineerden
  • personen in armoede
  • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-Benelux-land)
  • gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar)

Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure

Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:

  • Uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
  • Uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar.
    Meerjarige projecten kunnen uitsluitend op 1 augustus indienen. Maximale looptijd van meerjarige projecten is 3 jaar.

Op de website van Sociaal-Cultureel Werk vindt u meer informatie over de procedure.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)