Subsidie voor schoolfruit, schoolgroenten en schoolmelk

Basisscholen en scholen voor buitengewoon secundair onderwijs kunnen een subsidie krijgen als ze schoolfruit, schoolgroenten en/ of schoolmelk verdelen onder de leerlingen.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

 • scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager)
 • het buitengewoon lager onderwijs
 • het buitengewoon secundair onderwijs.

De subsidies zijn uitsluitend bedoeld voor de leerlingen tijdens schooldagen. Leerkrachten kunnen meedoen, maar hun porties worden niet vergoed.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor deelnemende scholen wordt gedurende 10 weken in het eerste trimester één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling en per week terugbetaald.

Voor bepaalde scholen kan dat gedurende 20 weken: 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester. Het gaat om scholen:

 • uit het buitengewoon lager en secundair onderwijs
 • uit het basisonderwijs met een minimum van 30% kwetsbare leerlingen (= met een schooltoelage).

De porties groente, fruit en/of melk worden aan de leerlingen aangeboden buiten de schoolmaaltijden. De verdeling wordt bij voorkeur gekoppeld aan een educatief moment, waarbij het gezondheidsaspect aanbod komt. Verdeling tijdens de voor- of naschoolse opvang kan, maar komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Procedure

Inschrijven voor schoolfruit, schoolgroenten en schoolmelk kan van 3 september 2018 tot en met 21 september 2018 via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De aanvraag gebeurt door een persoon die voor uw school geregistreerd is bij het Departement Landbouw en Visserij.

Bekijk het instructiefilmpje 'Hoe dien ik een erkenningsaanvraag in'.

Na de indieningsperiode worden de deelnemende scholen geselecteerd. De selectie gebeurt willekeurig, maar vanaf schooljaar 2018-'19 wordt rekening gehouden met voorgaande deelnames. Deelname in voorgaande schooljaren levert een verminderde kans op deelname in het huidige schooljaar. Deelname aan Tutti Frutti en/of Melk op School hebben geen invloed op deelname aan deze nieuwe actie. Scholen uit het bijzonder lager en het secundair onderwijs en scholen met een percentage van 30% en meer kwetsbare leerlingen (= met een schooltoelage) krijgen bovendien voorrang in de selectie. Kort na de selectie ontvangt u bericht of uw school al of niet geselecteerd is.

De school brengt de ouders op de hoogte van de deelname aan de schoolregeling. Ze betaalt de facturen van de leverancier eerst zelf en dient na de subsidieperiode een steunaanvraag voor terugbetaling in via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Afhankelijk van het aantal weken waarvoor de school in aanmerking komt, dient ze één of twee steunaanvragen in. Ze heeft daarvoor tijd tot drie maanden na afloop van het respectieve trimester.

Aan de scholen wordt gevraagd om ook na de subsidieperiode hun gezonde voedingsbeleid voort te zetten door geregeld groenten/fruit te eten en melk aan te bieden, bijvoorbeeld door:

 • een afspraak met de ouders om op vaste dagen fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas
 • een fruit- en/of melkabonnement via een eigen leverancier.

Meer informatie over de deelnameverklaring, de erkenningsaanvraag en de steunaanvraag vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Op de campagnewebsite oogvoorlekkers.be vindt u onder meer het aanbod aan educatieve hulpmiddelen en een lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Meebrengen

Bedrag

Melk

De school heeft recht op:

 • voor het 1x10 weken-pakket: 2 euro (1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester)
 • voor het 2x10 weken-pakket: 4 euro (1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester)

Groenten en fruit

De school heeft recht op:

 • voor het 1x10 weken-pakket: 3 euro (1 portie groenten/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester
 • voor het 2x10 weken-pakket: 6 euro (1 portie groenten/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester).

Uitzonderingen

Regelgeving