Subsidie voor verenigingen met een specifieke opdracht voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector

Verenigingen die hun expertise op het vlak van participatie ter beschikking stellen van de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector kunnen een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)