Subsidiëring van projecten en bijzondere initiatieven inzake Jongerenwelzijn

Het Agentschap Jongerenwelzijn subsidieert naast de verschillende soorten voorzieningen ook projecten, bijzondere initiatieven die zich richten tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie.

Er zijn verschillende soorten projecten: onthemende projecten, pedagogische projecten, projecten voor pleegzorg, time-out projecten en andere projecten (vb. Youth at Risk en de proeftuin).

Voorwaarden

Voor meer informatie over de voorwaarden voor subsidiëring van deze projecten kan u terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Procedure

Voor meer informatie over de procedure voor subsidiëring van deze projecten kan u terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

  • Het decreet van 7 mei 2004 inzake Integrale Jeugdhulp;
  • het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp;
  • het decreet inzake bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008.