Subsidies voor projecten van armoedebestrijding

Het armoededecreet voorziet in de subsidiëring van projecten met een experimenteel, aanvullend en/of vernieuwend karakter. De subsidies zijn bedoeld om maatschappelijk relevante projecten tijdelijk te ondersteunen op het vlak van personeels- en werkingskosten.

De projecten zijn vernieuwend qua doelgroep, processen en methodieken. De resultaten van deze projecten moeten na een positieve evaluatie op termijn implementeerbaar worden in andere beleidsdomeinen.

De bevoegde Vlaamse minister bepaalt welke projecten in het kader van armoedebestrijding (sporadisch) worden gesubsidieerd.

Voorwaarden

Procedure

De bevoegde minister lanceert af en toe (niet jaarlijks) een oproep om voorstellen in te dienen rond de bestrijding van een bepaald type armoede (bijvoorbeeld kinderarmoede).

Meer informatie over de projectoproep en het aanvraagformulier vindt u op de website armoede.vlaanderen.be.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Vlaams armoededecreet