Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten

Als u radiotherapie of chemotherapie tegen kanker volgt, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten naar het ziekenhuis. Ook als ouder of wettelijke voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis is opgenomen, krijgt u een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Voorwaarden

Procedure

U vraagt deze toelage aan bij uw ziekenfonds met een formulier, ingevuld door de behandelende arts van het ziekenhuis.

Meebrengen

Bedrag

Kankerpatiënten

  • Openbaar vervoer: integrale terugbetaling
  • Ander vervoer: een toelage van 0,25 euro per kilometer

Ouders van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar opgenomen in het ziekenhuis

  • Per hospitalisatiedag van het kind bedraagt de vergoeding 0,25 euro per kilometer voor één heen- en terugreis (beperkt tot 75 euro per dag).

Uitzonderingen

Regelgeving