Tegemoetkoming sociale correcties huisvuilophaling (DifTar)

De gemeente heeft een aantal maatregelen getroffen om het DifTar-systeem zo sociaal mogelijk te maken door sociale correctie toe te passen.

Voor wie?

 • Gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar
 • Door Kind & gezin erkende opvanggezinnen
 • Personen met incontinentieproblemen en stoma patiënten
 • Kansengroepen

Voorwaarden

 • Ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Boortmeerbeek
 • Niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven

Procedure

Voor de toekenning wordt er rekening gehouden met de situatie op 1 januari van het desbetreffende dienstjaar.

Personen met incontinentieproblemen en stoma patiënten dienen het daarvoor bestemde aanvraagformulier en attest van de huisarts of specialist in te vullen en te bezorgen aan de dienst financiën uiterlijk vóór 1 mei van het dienstjaar.

Wanneer de incontinentie blijvend is wordt de aanvraag automatisch verlengd en hoef je geen nieuwe aanvraag meer in de dienen.
Je kan dit aanvraagformulier bekomen via de dienst financiën of  hieronder downloaden.

De andere doelgroepen hoeven geen aanvraag te doen.
Het bedrag wordt automatisch op jouw DifTarrekening gestort (niet je bankrekening).

Meebrengen

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Attest van huisarts

Bedrag

 • Gezinnen met kinderen jonger dan twee jaar ontvangen een toelage van 50,00 EUR per kind
 • Door Kind & gezin erkende opvanggezinnen ontvangen een toelage van 50,00 EUR per opvangplaats
 • Personen met incontinentieproblemen en stoma patiënten ontvangen een toelage van 50,00 EUR per persoon

De kansengroepen ontvangen een toelage van 50,00 EUR per persoon.