Tegemoetkoming voor pijnstillers voor chronisch zieken

Chronische zieken kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 20% voor bepaalde pijnstillers.

Voorwaarden

U lijdt aan

  • kankerpijn
  • chronische artritis/artrosepijn
  • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose)
  • perifere vasculaire pijn
  • postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn)
  • fibromyalgi.

De extra tegemoetkoming is er alleen voor bepaalde pijnstillers.

Procedure

  • Uw behandelende arts vult het formulier kennisgeving voor chronische zieken in.
  • Dit formulier bezorgt u aan de adviserend arts van uw ziekenfonds.
  • De adviserend arts levert een machtiging af aan u.
  • U toont de machtiging aan uw apotheker om de tegemoetkoming te krijgen.

Meebrengen

Bedrag

U hebt recht op een tegemoetkoming van 20%.

Het bedrag van de pijnstillers dat u zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Uitzonderingen

Regelgeving