Toeslag belastingvrije som bij personenbelasting

Als u één of meer kinderen ten laste hebt, hebt u recht op fiscale voordelen. Uw belastingvrije minimum wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Daarnaast zijn er ook bijkomende toeslagen.

  • Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt, hebt u recht op een belastingvrije som.
  • De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meer toeslagen op de belastingvrije som.
  • Een kind met een handicap komt overeen met 2 kinderen bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

Voor een alleenstaande met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen ten laste) bedraagt de belastingvrije som 1.440 euro.

Voorwaarden

  • Voor kinderen jonger dan 3 hebt u geen kosten voor kinderopvang ingebracht.
  • Voor kinderen met een handicap hebt u een attest waaruit blijkt dat een van uw gezinsleden voor 66% gehandicapt is.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving