Verlengde kinderbijslag

Elk kind heeft recht op kinderbijslag tot de leeftijd van 18 jaar. Onder bepaalde voorwaarden wordt het recht op kinderbijslag verlengd.

Voorwaarden

U hebt recht op de verlengde kinderbijslag als:

 • u een handicap hebt en als:
  • uw handicap erkend is door de artsen van de FOD Sociale Zekerheid
  • iemand in het gezin werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd is
  • u recht hebt op kinderbijslag
  • u jonger bent dan 21 jaar.
 • u 21 jaar was op 1 juli 1987 en u genoot toen van kinderbijslagen en u bent:
  • geheel ongeschikt om enige beroep uit te oefenen of
  • 66% ongeschikt en werkt in een beschutte werkplaats of
  • 66% ongeschikt en ontvangt een uitkering ingevolge werk in een beschutte werkplaats.
 • u tussen 18 en 25 jaar bent en als u:
  • beperkt werkt
  • onderwijs of een opleiding volgt. Een inschrijvingsattest geldt als bewijs.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving