Verlenging maatregelen tegen pluimveeziekte

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte waar vrijwel alle vogels (wilde en tamme) gevoeilig voor zijn. Sinds het begin van de maand juli is een aantal maatregelen van het Voedselagentschap van toepassing om de verspreiding van deze ziekte een halt toe te roepen. Hierdoor is er:
- een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogel door en naar hobbyhouders;
- een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …).

Deze maatregelen waren van toepassing tot het einde van de maand juli maar worden nu via een ministerieel besluit voor onbepaalde duur verlengd. De integrale tekst van dit besluit kan men onderaan dit bericht downloaden.