Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ondersteuning krijgen via het Cultureelerfgoeddecreet. Er wordt een werkingssubsidie toegekend voor een beleidsperiode van 5 of 6 jaar.

Voorwaarden

Op basis van het Cultureelerfgoeddecreet kunnen volgende organisaties een werkingssubsidie aanvragen:

  • Collectiebeherende organisaties voor het uitvoeren van de functies op landelijk of regionaal niveau
  • Hiervoor komen erkende musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken in aanmerking.
  • Dienstverlenende organisaties voor het uitvoeren van een landelijke dienstverlenende rol
  • Een organisatie die de cultureel-erfgoedwerking opneemt voor het immaterieel cultureel erfgoed
  • Samenwerkingsverbanden van steden en gemeenten voor het uitvoeren van een regionale dienstverlenende rol

Procedure

U moet de aanvraag indienen uiterlijk op 1 april van het jaar voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag van toepassing is.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen, kortweg het Cultureelerfgoeddecreet.