Een getuigschrift basisonderwijs behalen via de Examencommissie basisonderwijs

U kunt een getuigschrift basisonderwijs behalen via de basisschool, maar ook via de Examencommissie basisonderwijs.

Voorwaarden

De Examencommissie basisonderwijs biedt op die manier onder meer een oplossing voor:

  • jongeren en volwassenen die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden op school
  • kinderen die huisonderwijs volgden
  • kinderen die niet naar een erkende school gingen.

De examens vinden elk jaar plaats in juni. Iedereen die in het jaar van het examen 9 jaar of ouder wordt kan deelnemen. Het maakt dus niet uit of iemand voor of na het examen 9 jaar wordt.

Wie het getuigschrift basisonderwijs wilt behalen, moet slagen voor elk van de volgende leergebieden:

  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Wetenschappen en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming

De examenscholen geven geen lessen. Voor de leerstof van de examens baseren zij zich op de eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel.

Procedure

Elk jaar wordt in elke provincie een examen georganiseerd door een officiële en een vrije school.

Elk voorjaar publiceert het Ministerie van Onderwijs en Vorming in het Belgisch Staatsblad en de Vlaamse kranten een oproep voor het examen en de lijst met examenscholen.

Neem contact op met de examenschool van uw keuze met een aangetekende brief. Vraag daar meer informatie over de leerstof en andere praktische zaken.

Meebrengen

Bedrag

Zowel inschrijving als deelname aan het examen zijn gratis.

Uitzonderingen

Regelgeving