Credits hoger onderwijs behalen via een creditcontract

Bij de inschrijving aan een erkende instelling van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel kunt u als student kiezen voor een creditcontract.

U kunt dus met een universiteit of een hogeschool een creditcontract afsluiten om één of meerdere creditbewijzen voor één of meer opleidingsonderdelen te behalen. Een opleidingsonderdeel is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een creditbewijs is een attest dat aangeeft dat een student de competenties verworven heeft die aan een opleidingsonderdeel verbonden zijn.

U volgt de lessen en legt de examens af samen met de andere studenten.

Voor informatie hierover en voor andere praktische inlichtingen kunt u terecht bij de universiteiten en hogescholen zelf.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs.

Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor u slaagt, krijgt u een creditbewijs. U hebt dan ook een vrijstelling voor dat opleidingsonderdeel.

Procedure

Zoek een hogeschool of universiteit die de gewenste opleiding organiseert. Dat kan in het Hogeronderwijsregister. Sluit een creditcontract af en betaal het studiegeld vóór de uiterste inschrijvingsdatum (de hogescholen en universiteiten bepalen zelf tot wanneer u zich kunt inschrijven).

Meebrengen

Bedrag

Het studiegeld voor een creditcontract bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per studiepunt. Voor inschrijvingen tussen 54 en 66 studiepunten wordt een forfaitair studiegeld aangerekend. Het studiegeld wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Met een creditcontract komt u niet in aanmerking voor een studietoelage.

Uitzonderingen

Regelgeving